پرداخت از طریق درگاه های بانکی

کارت به کارت

پرداخت نقدی هنگام تحویل ( فعلا فعال نیست!)